Voorwaarden

  Detail

         1. De klant bevestigd per mail of sms dat alle details die zijn afgesproken correct zijn.

         2. Wijzigingen aan het ontwerp nadat het is bevestigd kan leiden tot extra kosten.

  Levering:

1. Taart en Fantasy garandeert een product van hoge kwaliteit maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, transportproblemen, ongelukken, arbeidsonenigheden of stakingen, en andere oorzaken buiten onze invloed.
Een vertraging van levering zal geen grond zijn voor een korting of terugbetaling.

2. Taart en Fantasy is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar, of personen anders dan het personeel van Taart en Fantasy
 De klant is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige plaats is om de taart te plaatsen.


3. Eigendom van het product gaat over van Taart en Fantasy naar de klant zodra de overdracht plaats heeft gevonden aangezien Taart en Fantasy niet op de locatie zal blijven na de overdracht.
 
4. De klant is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle niet eetbare decoratie, inclusief suikerbloemen, van de taart verwijderd worden voordat deze wordt gesneden en gegeten.
Suiker bloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie aangezien ijzerdraad wordt gebruikt voor kracht en flexibiliteit en om een meer natuurlijk resultaat te leveren.


5. Taart en Fantasy zal de klant adviseren over de beste zorg voor de taart afhankelijk van het weer. Indien de klant ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen kan Taart en Fantasy  hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.


6. Taart en Fantasy is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebakschoteltjes, vorkjes, servetjes, taartmes of voor het aansnijden van de taart.


             7. Mocht er bezorgd moeten worden buiten een gebied van 10 km dan wordt hier een passend aanbod voor gedaan.   Verantwoordelijkheid

1. Producten van Taart en Fantasy kunnen melk, granen, noten, cacao, of andere allergenen bevatten of  hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle     voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om de gasten te
    informeren.
    Taart en Fantasy is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.Artikel 1: Bestellen

Voor bestellingen kunt u:
- Mailen naar info@taartenfantasy.nl 
- Bellen naar 06-10418457
- Of op Facebook een (pb) bericht sturen.

We komen gezamenlijk tot een ontwerp via de mail of telefonisch.  Dit ontwerp wordt zo veel mogelijk aangehouden. Het kan zijn dat bij het maken blijkt dat er toch een verandering moet plaats vinden.

Ik maak zoveel mogelijk unieke taarten, dus een taart namaken die ik al eerder heb gemaakt zal ik liever niet doen.

Er wordt per mail of sms een bevestiging gestuurd waarin de datum staat waarop de taart klaar zal zijn en het totale bedrag wat u moet betalen.

Omdat ik naast de taarten nog een andere baan heb, kan ik een beperkt aantal taarten per week maken. Het kan dus voorkomen dat het voor een bepaalde datum niet meer mogelijk is een bestelling te plaatsen. Geef daarom ruim van te voren een datum aan!


Artikel 2: Betalen

U kunt het bedrag van de taart of oa catering overmaken binnen 7 dagen

(zie op de rekening)   direct overmaken kan ook op

 rek nr NL69RABO0341646296 tnv  A Kievit-Berkenbosch
Ovv  taart en oa catering   ... (datum en naam).

Pinnen of contant betalen direct bij aflevering.


Artikel 3: Annuleren

Het kosteloos annuleren van een taart kan tot 14 dagen van tevoren.
Indien na 14 dagen voor de leverdatum wordt geannuleerd dan worden de volgende kosten in rekening gebracht.
Bij annuleren tussen  13-8 dagen voor levering betaalt u 25% van de totaalprijs
Bij annuleren tussen  7-0 dagen voor levering betaalt u 50% van de totaalprijs

Artikel 4 Weigering en overmacht

Taart en Fantasy behoudt zich het recht te allen tijde een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden.

In geval van ziekte of ander overmacht zal altijd op tijd contact opgenomen worden en zal er naar een passende oplossing gezocht worden.